Vuorovaikutus > Politiikka

Totuuden jälkeinen maailma, sopeutumista Trumpin aikaan

<< < (21/21)

MrKAT:
Panenpa tänne ylös. Hollantilaisen populismin tutkijan Cas Mudde:n luento:

Youtube: The rise of populism: from Le Pen to Trump with Cas Mudde  (1h 02m, julkaistu 5/2017)

Joitain muistiinpanoja (suluissa se mitä ei videossa vaan minulta):
- USA on pisimmällä populismissa, se alkoi siellä jo 1800-luvun puolivälissä: People's Party, (vasemmistopopulismia)
(Tässä katjussa aiemmin Mudden Guardian-artikkelissa mainitaan myös USAn oikeistopopulistinen Know Nothing puolue tai liike joka vastusti maahanmuuttoa)
- 1900-l alussa agraaripopulismia nousi Itä- ja Keski-Euroopassa. (Tämä selittää nykyisen Itä-Euroopan, Puolan, Unkarin, Itä-Saksan jne illiberaalisen autoritaarisen oikeistopopulismin nousua. Historia toistuu, selkäytimessä...*)
- populismi on moraalista, jyrkkää vastakkainasettua:
   -- me puhtaat - vastaan - korruptoitunut eliitti (Tämä selittää esim. PS:n hajuraon KOK:een).
   -- vastapuoli(oppositio) ei tule omata  samanlaisia oikeuksia kuin me puhtaat
       (Ei "ääni"oikeutta, julmaan kohteluun asti, heitä pitää saada arvostella, meidän puhtaiden arvostelu on väärin)
   -- tuomarit, oikeusjärjestelmä,(EU, YK jne) ovat korruptoituneet (tämä selittää kunnioituksen puutteen nykyistä
        lakia ja järjestystä ja  kv. ihmisoikeuspykäliä vastaan)

---
* YLE:ssä oli
A-studiossa oli (ke 6.11.2019) 30 v takaisen rautaesiripun ratkeamisesta haastateltavana kirjailija Markus Leikola ja Itä-Euroopan tutkimuksen asiantuntija Katalin Miklossy.
  Miklossy sanoi eritoten Puolasta ja  Unkarista että nykyisen epädemokraattisemman autoritaarisen kehityksen selittää niiden historia.  I Maailmansodan jälkeen niiden historia oli keskitetyn autoritaarinen ja kommunismin aika vielä oli samanlainen, joten ne eivät oikeastaan koskaan kunnolla päässeet maistamaan länsimaista kansalaisyhteiskunnan hajautettua aitoa demokratiaa.

MrKAT:
Viestinnän prof. Anu Kantola kirjoitti että polarisoiva jyrkkyys poliittisten leirien välillä ei johdukaan somekuplista:

Sosiaalinen media ei polarisoi ihmisiä kupliin – syyt poliittiseen jyrkkyyteen ovat muualla
Kun kaikukammioiden ja kuplien olemassaoloa on yritetty todistaa viestinnän tutkimuksessa,
se ei olekaan onnistunut.
 - HS 3.12.2019

Muistiinpanoni:
 - syyt poliittiseen jyrkkyyteen ovat muualla kuin kuplissa,
 - empiirinen toisto ei onnistunutkaan, some+algoritmit ei lokeroikaan ihmisiä
 - valtamediaakin luetaan, poikkeuksena Saksan AfD jotka viestii vain keskenään.
 - ehkä psykologinen syy: minäkuvan suojaus
    tai
 - ehkä somen mielipidejohtajat, radikaalijohtajat, radikalisoivat faninsa

nano:
"Bruns ehdottaakin, että somen kauhistelun sijaan olisi hyvä ymmärtää paremmin, mistä poliittinen jyrkkyys kumpuaa ja ketkä sitä kannattavat. Samalla myös valtamedia voisi avata keskustelua niin, että mahdollisimman monet saisivat äänensä kuuluviin. Yksi selvä syy populismin kasvuun on, että eri puolilla maailmaa ihmiset kokevat äänensä jäävän kuulumatta."
Anu Kantola, HS 3.12.2019

Itsekään en ymmärrä, miksi kokevat noin.nano:

--- Lainaus käyttäjältä: nano - Ke 27.11.2019, 22:02:28 ---Vastatiedon ja reinformaation käsitteitä suositellaan samaisessa jutussa valeuutisen sijasta käytettäviksi:

--- Lainaus ---Tutkijat ehdottavat, että hylkäisimme paitsi valeuutisten myös totuudenjälkeisen ajan käsitteen. He pitävät vastatiedon ja reinformaation (uudelleentiedottamisen) kaltaisia ilmaisuja osuvampina. He määrittelevät reinformaation ääripuolueelliseksi, opportunistiseksi menettelyksi, jonka osapuolet pyrkivät vaikuttamaan julkiseen keskusteluun.

https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/hyvinvointiyhteiskunta/unohda-puhe-valeuutisista-nain-ymmarrat-vastamedian-toimintaa

--- Lainaus päättyy ---

--- Lainaus päättyy ---

Itse olen nyt pienen ajan kuluttua taipuvainen ajattelemaan, että valeuutisen käsitteestä olisi ihan hyvä luopua, ja ruveta sen sijaan puhumaan jostain "reinformaation" tapaisesta. Koska tuntuu perustellulta uskoa, että suuri osa viestinnästä, josta puhutaan "valeuutisina", rakentaa jonkinlaisten yleisesti tunnettujen tosiasioiden varaan, tulkiten ne kuitenkin hyvin tarkoitushakuisessa kehyksessä (ja jättäen myös tarkoitushakuisesti asioita kertomatta).

Kaikissa uutisissa liitetään faktoja johonkin kontekstiin, ja valikoidaan, mitä kerrotaan. Ei voi kertoa kaikkea kerralla.

Minusta "reinformaatio" kuvaa paremmin tarkoitushakuista maailman tapahtumien tulkintaa kuin "valeuutinen". Tietenkin "vaihtoehtotiedon" tarjoajat (kuten Trump etc.) esittävät myös paljon valheita. Näitten kohdalla "reinformaatio" ei toimi yhtä hyvin. Mutta valheita tyypillisempää on kuitenkin ainakin toistaiseksi ollut tarkoitushakuinen tietojen poiminta ja niitten esittäminen kehyksessä, jossa ne näyttäytyvät omaa kantaa tukevassa valossa.

Navigaatio

[0] Viestien etusivu

[*] Edellinen sivu

Siirry pois tekstitilasta